WkL‚adamy wiele wysiL‚ku w dobAlr odmian oraz stworzenie optymalnych warunkAlw dla wzrostu i rozwoju roL›lin. DojrzewajÄ…ce w naszych szklarniach pomidory i ogAlrki to odmiany niemodyfikowane genetycznie z upraw chronionych biologicznie. WspAlL‚pracujemy z krajowymi i zagranicznymi firmami naszego sektora oraz oL›rodkami naukowymi, co pozwala zaoferować PaL„stwu produkt najwyLLszej jakoL›ci.


Pomidory regulujÄ… trawienie, sÄ… bogatym LsrAldL‚em aktywnego antyutleniacza likopenu, zawierajÄ… zwiÄ…zki hamujÄ…ce powstawanie rakotwAlrczych nitrozoamin. DziaL‚anie antyutleniaczy spowalnia procesy starzenia i zmniejsza ryzyko powstania nowotworAlw. Zalecane sÄ… w otyL‚oL›ci, cukrzycy, chorobach nerek i serca.


OgAlrki zawierajÄ… witaminy i skL‚adniki mineralne. PomagajÄ… w usuwaniu nadmiaru wody z organizmu i dlatego znajdujÄ… zastosowanie w dietach odchudzajÄ…cych, a dziÄ™ki zdolnoL›ciom regeneracyjnym soku ogAlrkowego, znalazL‚y zastosowanie w kosmetyce.