ZakL‚ad Produkcji Ogrodniczej Kwietniewski, Granice 20, 24-350 Chodel

Biuro: GodAlw 170, tel. 081 829 17 07 wewn. 22, fax. 081 829 17 07 wewn. 27

Szklarnie: Granice 20, Chodel 24-350, tel. 081 829 41 89, GodAlw 170,

Chodel 24-350, tel. 081 829 17 07, GodAlw 179, Chodel 24-350, tel. 081 829 16 42

email: info@kwietniewski.pl